Визуализация и навигация

Задание

FlashBG обявява своя трети конкурс на тема "Визуализация и навигация"! Нека всички се чустват поканени да участват! Детайлите следват по-долу.

Разполагате с един XML файл, в който е описана някаква структура от данни. Вашата задача е да заредите този XML във Flash, да преработите данните в удобен за вас формат и да ги визуализирате. Визуализацията трябва да позволява навигация из данните. Например ако файлът съдържа лист с категории и подкатегории продукти, можете да реализирате дървовидна структура с анимирани "клони" (категории) и "листа" (продукти). Можете да направите и падащо меню с подменюта, което да има специфично поведение. Или 3D среда, в която са разположени като обекти отделните продукти.

За да ви дадем възможност да се съсредоточите върху креативната страна на задачата, представяме ви лист с ресурси, които ще ви бъдат полезни в първата част от проекта (XML обработката: Тъй като не искаме да ограничаваме участниците или да ги делим на артисти, програмисти или каквито и да са, не сме поставили ограничения на изразните средства - можете да направите визията и навигацията с motion tweens или покадрова анимация, или точно обратното - да изграждате всичко с ActionScript. В идеалния случай ще работите заедно с приятел, като съчетаете силните си страни - единия ще рисува/рендва обектите и обкръжението, другия ще ги върже в 3D средата и ще изработи навигацията.

Правила и изисквания
Срокове
Оценяване

Основното, което ще бъде оценявано в подадените работи, е концепцията, авторската идея и творческото мислене. На второ място ще бъде поствена изработката - от визуална и програмистка гледна точка. Тя ще демонстрира уменията на участниците да работят с Macomedia Flash. След обсъждане журито ще определи и обяви победителите.

Жури
Награди Flash Math Creativity на английски, осигурена от Луноходов. Тениска на FlashBG, осигурена от екипa на FlashBG По посмотрение на журито ще бъдат раздадени мейл адреси име@flashbg.com на специално отличили се участници.